Bakgrund


Stärker barns självmedkänsla och tillit

till sin egen förmåga. Konceptet Depp & Pepp


Depp & Pepp vistas där barn vistas, och finns för dem på deras arena. Genom humor och kärlek lyfter vi värdegrundsfrågor för barn i åldrarna 4 - 7 år, genom att synliggöra deras tankar och känslor. Pedagoger och föräldrar utbildas genom workshops i att vara goda förebilder och medmänniskor.


I Depp & Pepps koncept ingår en bokserie där tankorna möter olika känslofigurer och deras bekymmer. Genom sina olika förhållningssätt visar Depp & Pepp vilka möjligheter det finns att hitta en lösning. Hittills har en boktitel gjorts, Depp & Pepp - Den magiska tankeformeln, ”Jag VILL - Jag KAN - Jag GÖR det!”. Det finns 15 känslofigurer och titlar på bordet för lansering. Under 2019 kommer Depp & Pepp synliggöras med en Pop Up-teater för barn, fler boktitlar, interaktiv E-bok, app med interaktiva värdegrundspel, aktivitetsbok, handbok samt Pepp Case – som är utbildningsmaterial / workshops. Vi planerar för barnprogram, animerad film samt produkter som gosedjur, allt i Depp & Pepps målsättning; att vistas där barn vistas, och finnas för dem på deras arena. Berika barns känslomässiga utveckling, stärka självmedkänslan och öka läsintresset.

Kontakta oss!

 
 
 
 

Nyheter via Sociala medier

Instagram: deppochpepp    Facebook: Depp & Pepp